Утас: +976-70148170, 976-99118170 

Бусад | Чин-Овоо ХХК

but08

busad001   busad001   busad025   busad001
 Манометр    Термометр    Клюб    Наадаг багаж
             
busad001   busad001   busad001   busad001
 Газов    Боолт M16    Сангийн лент   Гэзэг олс 
             
busad001   busad001   busad001   busad001
 H хос Вентил    Коллектор-2    Коллектор-3   Коллектор-5 
             
busad001   busad001   busad001   busad001
 Манометр суурь   Манометр суурь    Кронштейн   Цоргон вентил 
             
busad002   busad001   busad027   busad026
Аваарын клапан    Автомат хий авагч    Насос   Мэдрэгч
             
busad028   busad022   busad023   busad024
 Галын шланк    Галын хошуу    Галын муфта    Галын вентил