card

САЛБАР ДЭЛГҮҮРҮҮДИЙН БАЙРШИЛ

100 айлын барилгын материалын төвлөрсөн зах дээр өөрийн дэлгүүр, замын бөглөрөл түгжрэлээс сийрэг байрлалд буюу 39-р дунд сургуулийн эсрэг талд агуулах-дэлгүүр гэсэн 2 байрлалд салбар дэлгүүрүүд ажиллаж байна.