card
Pex-Al-Pex хоолой, холбохЧангалдаг холбох /NTM/NTM

Эм үзүүр

Барааны код:

Хэмжээс: Ø15 эм, Ø20 эм, Ø25 эм, Ø16х20 эм, Ø20x15 эм

Бренд /үйлдвэрлэгч/: NTM

Улс: Итали