card
Бохирын хоолой, холбохДоторArmakan

Хоолой PP Ø32

Барааны код:

Хэмжээс: Ø32х30см, Ø32х50см, Ø32х1м, Ø32х2м

Бренд /үйлдвэрлэгч/: Armakan

Улс: Польш