card
Бохирын хоолой, холбохДоторArmakan

Хоолой PP Ø110

Барааны код:

Хэмжээс: Ø110х30см, Ø110х50см, Ø110х1м, Ø110х2м

Бренд /үйлдвэрлэгч/: Armakan

Улс: Польш