card
Бохирын хоолой, холбохДоторArmakan

Хоолой PP Ø50

Барааны код:

Хэмжээс: Ø50х30см, Ø50х50см, Ø50х1м, Ø50х2м

Бренд /үйлдвэрлэгч/: Armakan

Улс: Польш