card
Бохирын хоолой, холбохГаднаArmakan

Булан 90°

Барааны код:

Хэмжээс: Ø110х90°, Ø160х90°, Ø200х90°

Бренд /үйлдвэрлэгч/: Armakan

Улс: Польш