card
Бохирын хоолой, холбохГаднаArmakan

Гуравлагч 45°

Барааны код:

Хэмжээс: Ø110х45°, Ø160х45°, Ø200х45°

Бренд /үйлдвэрлэгч/: Armakan

Улс: Польш