card
Бохирын хоолой, холбохГаднаArmakan

Ревиз

Барааны код:

Хэмжээс: Ø110, Ø160

Бренд /үйлдвэрлэгч/: Armakan

Улс: Польш