card
Pex-Al-Pex хоолой, холбохЧангалдаг холбох /NTM/NTM

Гуравлагч

Барааны код:

Хэмжээс: Ø16, Ø20, Ø26, Ø20х16, Ø26х16, Ø26х20

Бренд /үйлдвэрлэгч/: NTM

Улс: Итали