card
Pex-Al-Pex хоолой, холбохЧангалдаг холбох /NTM/NTM

Задардаг эр үзүүр

Барааны код:

Хэмжээс: Ø15 эр

Бренд /үйлдвэрлэгч/: NTM

Улс: Итали