card
Pex-Al-Pex хоолой, холбохЧангалдаг холбох /NTM/NTM

Эр хаалт

Барааны код:

Хэмжээс: Ø15 эр, Ø20 эр, Ø26х20 эр

Бренд /үйлдвэрлэгч/: NTM

Улс: Итали