card
Бохирын хоолой, холбохДоторArmakan

Трап

Барааны код:

Хэмжээс: Ø50 Босоо, Ø50 Хэвтээ, Ø110 Босоо, Ø110 Хэвтээ

Бренд /үйлдвэрлэгч/: Armakan

Улс: Польш