card
Бохирын хоолой, холбохДоторArmakan

Хонгио муфта

Барааны код:

Хэмжээс: Ø50, Ø110

Бренд /үйлдвэрлэгч/: Armakan

Улс: Польш