card
Бохирын хоолой, холбохДоторArmakan

Гуравлагч булан Ø110/50 Зүүн

Барааны код:

Хэмжээс: Ø110х50хЗүүн

Бренд /үйлдвэрлэгч/: Armakan

Улс: Польш