card
Бохирын хоолой, холбохДоторArmakan

Булангийн дөрөвлөгч Ø110/50 Баруун

Барааны код:

Хэмжээс: Ø110/110/50 Баруун

Бренд /үйлдвэрлэгч/: Armakan

Улс: Польш